Top

BLOG - ČLÁNOK

Budem stavať garáž. Aké povolenia potrebujem?

25. 7. 2022 | Katarína Jakubeková | Poradenstvo
Budem stavať garáž. Aké povolenia potrebujem?

Nie je ničím výnimočným, ak sa majiteľ domu rozhodne postaviť garáž dodatočne. O jej podobe rozhodujú nielen osobné predstavy a požiadavky, ale najmä financie a veľkosť pozemku. Od náročnosti potom závisí aj byrokracia. Na čo sa pripraviť a aké papierovačky vás pri stavbe garáže čakajú?

Tento článok slúži len na základnú orientáciu, čo vás približne čaká. Keď už ide do tuhého, odporúčame každému majiteľovi zájsť alebo zatelefonovať na miestny stavebný úrad obce alebo mesta, v ktorom garáž plánuje. Vo všeobecnosti sa však požiadavky na byrokraciu odvíjajú najmä od veľkosti zastavanej plochy, výšky budovy a vzdialenosti od susedných pozemkov.

Malá garáž

Za malú garáž sa považuje budova so zastavanou plochou menšou než 25 m2, do 5 metrov nadzemnej výšky, bez podpivničenia. Takáto garáž spadá podľa § 139b Stavebného zákona pod drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Nevyžaduje sa na ňu teda stavebné povolenie. Stačí iba ohláška a dokonca v niektorých prípadoch stačí aj takzvaný územný súhlas. Postrážiť by ste si mali vzdialenosť od susediaceho pozemku – zákon káže minimálny odstup 2 metre. Ak chcete garáž postaviť bližšie k susednému pozemku, musíte získať súhlas dotknutých susedov. Ku ohláške potrebujete súbor základných dokumentov, najmä výpis z katastra, list vlastníctva, jednoduchý situačný nákres garáže na pozemku a technický popis plánovanej stavby. Ak plánujete stavať svojpomocne, potrebujete aj vyjadrenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude robiť kontrolu ako stavebný dozor. Podľa toho, kde sa nachádza váš pozemok, nie je vylúčené, že budete potrebovať aj ďalšie vyjadrenia orgánov štátnej správy (napríklad ak chcete stavať v pamiatkovo chránenom území a podobne).

O zaradení medzi drobné stavby nerozhoduje dostupnosť elektriny. To znamená, že v garáži môže byť osvetlenie, aj automatická garážová brána s elektrickým pohonom.

Veľká garáž, pristavaná garáž

Pri zastavanej ploche nad 25 m2 alebo pri garáži vyššej než 5 metrov, či inak riešenom type garáže už budete potrebovať stavebné povolenie a rozhodnutie o umiestnení stavby. Pri jednoduchých stavbách tohto typu väčšinou stavebný úrad obe konania zlúči. K žiadosti by ste mali mať vypracovanú projektovú dokumentáciu, pripravené dokumenty potvrdzujúce vlastníctvo pozemku a stanoviská dotknutých osôb a orgánov štátnej správy.

Ak by ste sa rozhodli stavať garáž k domu, nerozhoduje jej veľkosť. Aj pre malú garáž, ktorú chcete spojiť s existujúcim domom, potrebujete stavebné povolenie, pretože meníte pôdorys pôvodnej stavby. V tomto prípade sa už oplatí cez nosnú stenu dobudovať prechod do domu, ale myslite aj na bezpečnosť garáže. Aby sa vám zlodeji nevlámali do domu cez garáž, je mimoriadne dôležitá bezpečná garážová brána. A s tým sa už môžete bez obáv obrátiť na nás, pretože s výrobou odolných, praktických a maximálne bezpečných brán máme dlhoročné skúsenosti.