Top

BLOG - ČLÁNOK

Aké certifikáty majú kvalitné garážové brány?

6. 11. 2017 | Katarína Jakubeková | Poradenstvo
Aké certifikáty majú kvalitné garážové brány?

Vedeli ste, že je dobré, keď má vaša garážová brána certifikát? Povieme vám, na čo vám taký certifikát bude, ako skontrolovať jeho výpovednú hodnotu a tiež, čo si všímať pri samotnom výbere brány.

Garážové brány vyžadujú viaceré certifikáty, aby bola pre klienta zaručená bezpečnosť používania a čo najväčšia spokojnosť s kúpenou garážovou bránou. V tomto článku vám predstavíme certifikáty, ktoré musia garážové brány mať. Povieme si o vlastnostiach garážových brán a taktiež poradíme, ako si laik skontroluje, či má garážová brána potrebný certifikát.

Garážové brány: Certifikáty zaručia kvalitu a bezpečnosť

Či už potrebujete jednoduché sekcionálne garážové brány, dvojkrídlové, alebo rolovacie, všetky majú určite nároky a vlastnosti, na ktoré musíte prihliadať. Najdôležitejšie vlastnosti garážových brán sú mechanicko-fyzikálne, bezpečnostné, izolačné a tepelné.

Najlacnejšie brány sú bez tepelnej izolácie. Mnohokrát cez ne nepríjemne prefukuje. Cenovo prijateľná varianta je izolácia z polystyrénu, no najviac odporúčaný je polyuretán. Tesnenie, okná a dvere patria k najcitlivejším bodom vašej brány.

Ako však zistím, že kupujem kvalitnú a bezpečnú bránu?

Pri kúpe garážovej brány sledujte certifikát kvality, ktorý je v zhode s normou STN EN 13241-1 Brány a vráta, ktorý prehlasuje, že výrobok je bez požiadaviek na odolnosť voči ohňu a dymu bezpečný a neobsahuje nebezpečné látky.

Táto norma stanovuje požiadavky na bezpečnosť pre používanie brány v miestach s pohybom osôb za účelom bezpečného vstupu do obchodných, obytných alebo priemyselných priestorov.

Naša spoločnosť Lamelland vlastní certifikáty na všetky druhy garážových brán, ktoré zaručujú odolnosť ich produktov proti zaťaženiu vetrom, kvalitnú prievzdušnosť, ovládaciu silu, trvanlivosť a taktiež bezpečnosť otvoru a prestupu tepla.

Ako si však laik skontroluje, že má garážová brána certifikát? Pomerne jednoducho. Spoločnosti by mali mať tieto certifikáty uvedené na internete alebo v papierovej forme priamo na predajni.